sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen maart 2017

Volgens Bartjens, nr. 4, maart 2017
In dit artikel wordt gepleit voor een vaste aanpak van contextopgaven met als doel dat leerlingen weten hoe ze kunnen omgaan met contexten en hoe ze tot een juiste oplossing kunnen komen.
Download artikel Nieuwsrekenen

Les, Tijdschrijft voor NT2 en taal in het onderwijs, maart 2017
Om jonge nieuwkomers optimaalvoor te bereiden op hun toekomst na de Internationale Schakelklas(isk) krijgen de leerlingen naast Nt2 ook loopbaanbegeleiding. Hoe richten de verschillende isk’s dit in? Hoe gaan ze om met de nog beperkte taalvaardigheid van de leerlingen? Welk materiaal zetten ze in? Afgelopen najaar deed Lynn Rood, tijdens haar stageperiode bij de CED-Groep, onderzoek naar de invulling en de organisatie hiervan op verschillende isk’s.
Download artikel 'Hoe pakken de isk's dat aan?' Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in Internationale Schakelklassen

Basisschoolmanagement, nr.2, maart 2017
Het beroep van schoolleider kent vele uitdagingen. De afgelopen decennia streden bedrijfsmatige en onderwijskundige belangen met elkaar om de aandacht, vaak ten gunste van de eerste. De laatste jaren lijkt onderwijskundig leiderschap terrain te winnen. Maar is ook zo? Hoeveel procent van hun tijd besteden schoolleiders in de praktijk aan het onderwijsproces? En hoe richten ze die tijd in?
Download artikel Lead Like a Champion

Naar School, nr. 2, maart 2017
Naar School neemt een kijkje op een vreedzame school. Ruzies worden opgelost in de oploshoek en iedere ochtend geven leerling en leerkracht elkaar een hand.
Download artikel Opstekers en afbrekers

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599