sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen mei 2015

Van Twaalf tot achttien, mei 2015
PO en VO werken samen aan een goede overdracht en plaatsing wanneer een kind van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaat. Er wordt een nieuw instrument ontwikkeld: de PO-VO-monitor.
Download artikel 'Informatie uitwisselen met de PO-VO-monitor'

Logopedie, jaargang 87
In 2014 is de Vragenlijst Denkprocessen (VLDP) herzien. De vernieuwde map bestaat uit testafbeeldingen, scoreformulieren en een handleiding. Met deze vragenlijst kan het taaldenkniveau van kinderen van 4 tot 7 jaar in kaart gebracht worden. Er wordt gekeken naar de taaldenkvaardigheden en de talige cognitieve processen die nodig zijn om goed mee te komen in het basisonderwijs.
Download artikel in de rubriek Boeken & materialen: 'Even denken, vragenlijst denkprocessen'

Management Kinderopvang, mei 2015
Kinderopvang Mundo in de regio Rotterdam en omstreken voert momenteel een kwaliteitsslag uit om de voorschoolse educatie in haar peuterklassen te verbeteren. Dit gebeurt onder begeleiding van de CED-Groep. Pedagogisch medewerker Wendy ten Cate is enthousiast over de vernieuwde aanpak: 'Ik zie dat de kinderen er voordeel bij hebben.'
Download Artikel 'Eigenlijk zou je elke paar jaar je kennis moeten opfrissen'

Basisschool Magazine 2015, pagina 25 t/m 27: 'Lastige' leerlingen: maak ze tot democratische burgers'
Leerlingen zijn te mondig, te assertief, snel ontvlambaar en hebben weinig resprect voor gezag in de school. Of het gedrag van kinderen problematischer is geworden, valt te bediscussiëren. Feit is dat veel scholen eind jaren negentig zich zorgen maakten over de omgang met 'lastige' leerlingen. Leren wat het betekent om 'democratisch burger' te zijn, lijkt daarop een antwoord.

Management Kinderopvang, mei 2015
Kinderopvang Mundo wil dit jaar onder begeleiding van de CED-Groep een kwaliteitsslag maken in de voorschoolse educatie in de peuterklassen. 'Het is een soort puzzel', vindt Maaike Roukens van Mundo. 'De randen van de puzzel liggen er al, maar de invulling kan nog op verschillende manieren.'
Download Artikel 'Kwaliteitsslag bij Mundo'

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599