sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen mei 2016

Digischool, groep 5 & 6
Op de site van digischool wordt aandacht besteed aan het uitbreiden van woordenschat en begrijpend lezen met Nieuwsbegrip.
Bekijk de site  
 
NBD Biblion, 4 mei 2016
Over het boek Teach like a champion: het jonge kind is onlangs een recensie verschenen.
Download de recensietekst

Gooi- en Eemlander, 3 mei 2016
Er staat een korte column over de invloed van het (topvak!) Nieuwsbegrip op een gezin.
Download de column ‘Nieuwsbegrip’

BSM, nr. 04 2016
Het pedagogisch-didactisch klimaat dat in een klas heerst bepaalt mede of gedragsproblemen toenemen of juist afnemen. In dit artikel wordt ingegaan op de meerwaarde van het gebruik van Taakspel en PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) tegelijkertijd.
Download artikel 'Effectieve preventie gedragsproblemen'

BSM, nr. 04 2016
In dit artikel leest u hoe er gezorgd kan worden voor borging van effectieve programma’s en methodieken in de school.
Download artikel 'Implementatie en borging Taakspel'

Van twaalf tot achttien jaargang 26, mei 2016
Het project ‘Datagestuurd en opbrengstgericht werken in het Utrechts onderwijs’ ging op pad met de vraag hoe je het onderwijs op vo-scholen met kennis en beschikbare data verbetert. De CED-Groep is een van de hoofdrolspelers.
Download artikel 'Onderzoeker, adviseur en school: een effectieve driehoek'

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk jrg. 55 (2016), nr. 1/2
De resultaten van deze studie laten zien dat de interventie een preventief effect heeft op de ontwikkeling van emotionele- en gedragsproblemen van leerlingen. Tevens geven resultaten aan dat de interventie in staat is de gevoelens van zelfeffectiviteit van leerkrachten aangaande het kunnen betrekken en motiveren van leerlingen bij schoolwerk positief te beïnvloeden.  
Download artikel ‘Effecten van Taakspel op leerlingen en leerkrachten in het speciaal onderwijs’

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599