sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen mei 2017

Tijdschrift voor remedial teaching 2017 I 02
Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar worden opgevangen in een Internationale Schakel Klas (ISK). Daar verblijven ze twee jaar om Nederlands te leren en stromen vervolgens door naar regulier vervolgonderwijs. Helaas verloopt die overgang niet altijd soepel. Te veel leerlingen worden geplaatst op een opleiding onder hun intelligentieniveau. Leerlingen die in de ISK nog gedreven waren, verliezen daardoor vaak hun motivatie. Taalonderwijskundige Marijke Bakker begeleidt ISK- en vo-scholen bij deze overgang. Wat kan volgens haar beter?
Lees artikel 'Aansluiting verbetert met warme overdracht'

Tijdschrift voor remedial teaching 2017 I 02
Basisscholen krijgen steeds vaker te maken met nieuwkomers die al wat Nederlands hebben geleerd in een speciale taalklas. Het wordt steed duidelijker dat deze kinderen het niet zomaar redden en extra ondersteuning nodig hebben in het reguliere onderwijs. De auteurs van dit artikel verklaren vanuit de kennis van het brein dat pre-teaching loont. Een gat waar de remedial teacher in kan duiken. 
Lees artikel 'Pre-teaching loont bij NT2-leerlingen in het basisonderwijs'

Tijdschrift voor remedial teaching 2017 I 02
Menig remedial teacher ziet door de bomen het bos niet meer als het gaat om de inzet van materialen bij vluchteling-, asielzoekers- en andere migrantenkinderen. Daarom werd een  jaarprogramma van 40 weken ontwikkeld voor de eerste opvang van vluchtelingleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar.
Bekijk hier de materialen voor anderstaligen

Van Twaalf tot achttien, mei 2017
De technieken van Teach Like a Champion zijn direct toepasbaar en gericht op beter onderwijs op basis van gedeelde principes. Ze bevorderen een positieve en actieve houding bij leerlingen, zodat zij beter presteren. Kort samengevat zijn zijn dat de pluspunten die door de meeste docenten worden genoemd als het gaat om 'Teach Like a Champion'. 
Lees artikel 'Ik haal meer uit mijn lessen, het maakt me scherper'

Basisschoolmanagement, 4 mei 2017
Directeur Ben Hiemstra van de Oranje-Nassauschool in Nijkerk was gewend om alles te regelen en te controleren. Hij laat nu veel meer dingen los en stimuleert leerkrachten zelf na te denken over het onderwijs, met elkaar in overleg te gaan en vooruit te kijken. Ze werken zelfstandiger maar vanuit dezelfde lijn, maken deel uit van ontwikkelteams en maken plannen.
Lees artikel 'Je hoeft niet meer alles na te lopen'

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599