sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen november 2015

COS jaargang 33 nummer 04-2015
Voor iedereen biedt de digitale wereld een grote hoeveelheid aan nieuwe mogelijkheden. Ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met een autismespectrumstoornis of leerlingen met een verstandelijke beperking. Maar maken leerlingen daar zelf ook al gebruik van? Dat gingen we het afgelopen schooljaar na op drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (afgekort: (v)so). Hun bevindingen zijn samengevoegd in het Draaiboek wijSOnline dat sinds september dit jaar gratis te downloaden is vanaf de landelijke website van de Gezonde School.
Download artikel 'Digitaal vaardig in het speciaal onderwijs: must of no-way?!

Preventie van gedragsproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs. Effecten van Taakspel en Taakspel-plus-PAD, Tijdschrift voor orthopedagogiek, pagina 506-516
Kunnen basisscholen een bijdrage leveren aan de preventie van gedragsproblemen bij hun leerlingen? Deze vraag vormde de aanleiding tot een pilot waaraan 30 scholen en 650 leerlingen hebben meegedaan. Doel van de pilot was te onderzoeken wat de meerwaarde is van Taakspel-plus-PAD ten opzichte van alleen Taakspel en ten aanzien van een controleconditie. De conclusie is dat Taakspel-plus-PAD net iets gunstiger resultaten oplevert dan Taakspel alleen: minder ernstige gedragsproblemen, iets minder leerlingen met geïndiceerde gedragsproblemen en  een gunstiger sociaal-emotionele ontwikkeling. 

PO Management, nr. 5, november 2015
Op 8 oktober reikte Theo Magito, voorzitter van de jury, in het Da Vinci College te Dordrecht de OnderwijsTopTalentPrijs 2015 uit. De winnaars zijn Robin Lemmen van Hogeschool De Kempel en (basisonderwijs) en Jente Claessen van de Universiteit van Amsterdam (voortgezet onderwijs). Zij ontvangen de Talentprijs vanwege de hoge kwaliteit van hun afstudeerprojecten en zij zijn daarmee uitverkozen tot de meest talentvolle jonge leraren 2015.
Download artikel 'Robin Lemmen en Jente Claessen winnaars OnderwijsTopTalentPrijs 2015'

PO Management, nr. 5, november 2015
Robert Jacobs, projectleider voor het ontwikkelen van 'Leren met toekomst' en Lisette Ligtendag, unitmanager Innovatie, beiden verbonden aan de CED-Groep laten hun licht schijnen over het belang van informeel leren voor het onderwijs.

Kinderopvangtotaal, 13 november 2015

Ondanks de kritiek op het effect van vve, worden de programma's nog volop gebruikt in voorscholen en in peuterspeelzalen en de kinderopvang. Vier vve-aanbieders: Cito, CED-Groep, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut hebben met elkaar een basistraining voor vve ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen.
Lees het artikel op Kinderopvangtotaal

Metro
Het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderopvang verdwijnt. De Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker speelt in op deze verandering. Karin van der Meulen, adviseur bij de CED-Groep en docent bij Rotterdam Academy, een organisatie die professionals die in het onderwijs en de kinderopvang werken adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht komt ook in dit artikel aan het woord.
Download artikel 'Op elke groep minstens één juf of meester met hbo op zak' 

Trouw, 27 november 2015
In dit artikel wordt een juf geïnterviewd m.b.t. lessen over seks en relaties. Deze lessen maken verstandelijk beperkte jongeren weerbaar. Kenniscentrum Rutgers lanceerde de eerste website met seks- en relatielessen voor deze kwetsbare groep. De CED-Groep is ook ontwikkelaar van deze site.
Download artikel 'Een penis is privé net als iemands billen en borsten'

Rotterdams Onderwijs Magazine, oktober 2015
Basisschool De Ark transformeerde in twee jaar van een zwakke school tot een school met een dikke voldoende. Volgens de directeur van deze school komt dat voor een belangrijk deel dankzij het toepassen van de technieken van Teach like a champion. 
Download artikel 'Eke leerkracht gaat in niveau omhoog'

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599