sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen oktober 2015

Management Kinderopvang, oktober 2015
Bij Spelenderwijs Utrecht heeft iedereen een stem en een inbreng. Niet alleen de kinderen die een van de peutercentra of voorschoolse voorzieningen bezoeken, maar ook medewerkers in álle lagen van de organisatie. Belangrijkste aanjager van deze democratische cultuur is het programma De Vreedzame school. 
Download artikel 'Op en top vreedzaam'

Tijdschrift Kinderopvang, oktober 2015
Kun je Peuters leren elkaars grenzen te respecteren en te accepteren dat iedereen anders mag zijn? Die vraag wordt in de praktijk getoetst met de pilot van De Vreedzame School voor peuters.
Download artikel Stop, hou op!

LES Digitaal
Vaak worden de Nieuwsbegriplessen ingezet om te werken aan begrijpend lezen door middel van het werken met leesstrategieën en het uitbreiden van woordenschat. Schrijfvaardigheid wordt in het (taal)onderwijs echter steeds belangrijker. Dit was een belangrijke reden om een nieuwe opzet te ontwikkelen voor de schrijflessen bij Nieuwsbegrip, die aansluit bij moderne inzichten over schrijfdidactiek.
Download artikel 'Leren schrijven met Nieuwsbegrip'

Van Twaalf tot achttien
Het Nederlandse onderwijsbeleid staat al geruime tijd in het teken van de versterking van de autonomie van schoolbesturen en scholen. De basisgedachte hierbij is dat de kwaliteit van het onderwijs het best gediend is met een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking op het niveau van de school en het bestuur. Situaties en visies verschillen immers per school en daarom is er ook per school het best vorm te geven aan onderwijsvernieuwing en - verbetering.
Download artikel 'Opdracht aan de autonome school' 

Tafel van 10 I Meer dan school
Hoe verrijkt een leerkracht zijn kennis en vaardigheden door informeel leren? Informeel leren kun je zien als het ongebonden zoeken naar informatie, oplossingen, ideeën en contacten. Voor de leerkrachten van nu zijn er oneindig veel mogelijkheden om vanuit de passie voor hun vak kennis te verdiepen en uit te breiden. 
Download artikel 'Nieuwe media, natuurlijke brug tussen formeel en informeel leren'

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599