sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen oktober 2016

NJi, 31 oktober 2016
Het preventieprogramma Taakspel voor leerlingen van groep 3 tot 8 van het basisonderwijs is erkend als effectief volgens goede aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Lees meer 

Les, oktober 2016
Nt2-docenten weten als geen ander dat het leren van een tweede taal niet altijd even gemakkelijk is. Om het leren van het Nederlands voor hun cursisten gemakkelijker en aantrekkelijker te maken, proberen zij in hun lessen zoveel mogelijk variatie aan te brengen. Het gebruik van verschillende werkvormen is daartoe een geijkt middel. Docenten weten uit de praktijk dat deze werkvormen hun cursisten helpen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Maar waarom werken deze werkvormen nu eigenlijk zo goed? Kennis van het brein helpt je kritisch na te denken over welke werkvorm je waarom inzet. In dit artikel geven auteurs Hanni Bijl en Migon van Hasselt nog eens een inkijkje in het lerende brein en verklaren ze de effectiviteit van enkele bekende werkvormen voor verschillende taalvaardigheden.
Download artikel 'Het taallerende brein. De effectiviteit van enkele bekende taalwerkvormen verklaard'

Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het kindcentrum, september/oktober 2016
In Samen Vooruit; Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve van Tamara Wally lees je hoe je planmatig aan de slag kunt gaan met het opstellen en uitvoeren van beleid op ouderbetrokkenheid.
De aanbevelingen zijn gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
Download artikel 'Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve'

De Tafel van 10, najaar 2016
Investeren in onderwijs is bouwen aan de toekomst. Niet alleen aan die van ‘het onderwijs’, maar aan de toekomst van al die leerlingen die nu de klassen bevolken. Dat doe je om te beginnen natuurlijk door goed onderwijs te geven en zo het maximale uit iedere leerling te halen. Maar hoe zorg je ervoor dat de leerlingen mede-veranwoordelijk worden voor hun eigen leerproces? Dat doe je door ze er zelf eigenaar van te maken.
Download artikel 'Maak leerlingen zelf eigenaar van hun leerproces'. 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599