sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen oktober 2017

Van twaalf tot achttien, jrg. 27 (2017), nr. 8 (oktober), p. 40-41
Wat maakt een toets tot een goed meetinstrument? Wanneer neem je een toets af en wat meet je daar eigenlijk mee? En wat doe je met de informatie die een toets oplevert? Bij de Horeca Vakschool in Rotterdam volgde het team de training Toetsen met taxonomieën. De training werd verzorgd door Maarten Jiskoot, Innovatie- en organisatieadviseur van de CED-Groep. Volgens de locatiedirecteur en een docent van de Horeca Vakschool is de training voor hen een volgende stap in het professionaliseren van het team.   
Lees artikel 'Direct een de slag met een evenwichtige toetsopbouw'

Onderwijsblad nr. 5, 2017
De klassen zijn met vijftien leerlingen kleiner, de problematiek is groter. Leerkrachten in het speciaal onderwijs, cluster-4, helpen leerlingen te ontdekken wat ze kunnen. De Ommezwaai, een school voor speciaal onderwijs in Arnhem, opereert volgens de principes van de Vreedzame School waarin leerlingen geleerd wordt op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
De Vreedzame School is ontwikkeld door de CED-Groep. 
Lees artikel 'Speciaal onderwijs vereist humor, lef en dikke huid'

ROM, nummer 4
CBS De Ark, een basisschool in het Nieuwe Westen van Rotterdam ging vol aan de bak toen de Onderwijsinspectie het oordeel 'zwak' had gegeven. Er werd besloten om Teach Like a Champion binnen de school te introduceren. Het team ging hiermee aan de slag en kreeg uit handen van Margéke Hoogenkamp (bestuurder CED-Groep) zelfs het Learn Like a Champion predicaat uitgereikt. 
De CED-Groep verzorgt de begeleiding van verschillende Teach trajecten.
Lees artikel ' Vol aan de bak na oordeel 'zwak'

ROM, nummer 4
Verschillende scholen die meedoen aan het programma Taaleffect, hebben een vo-taalexpert in huis. Dat is een docent die onderzoek doet naar een taalprobleem waar hij tegenaan loopt op z'n school, daarvoor een aanpak bedenkt en die doorgeeft aan collega's in de stad. De VO-taalexperts werken op een wetenschappelijke manier: van inventariseren tot meten en evalueren. Regine Bots, die vanuit de CED-Groep het programma Taaleffect begeleidt, vertelt dat de problemen over leesvaardigheid of woordenschat gaan.    
Lees artikel 'Taalaanpak op maat'

 

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599