sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen september 2015

Nieuwsbrief ZONmw over Taakspel, september 2015
ZonMw heeft verschillende onderzoeken naar Taakspel gefinancierd. Op basis van de resultaten die uit deze onderzoeken naar voren kwamen werken we momenteel aan verbetering van de implementatie en borging van Taakspel, samen met o.a. de onderzoekers. Ook werken we aan de verspreiding van de onderzoeksresultaten.
Download artikel 'Leerlingen met plezier aan het werk zetten'

Bij de Les 6, augustus 2015
Rondom anti-pestprogramma's is veel verwarring ontstaan. Zijn ze nu verplicht of niet? Dit artikel geeft u een overzicht van de ontwikkelingen. De Vreedzame School wordt in dit artikel ook genoemd.
Download artikel 'Verwarring rondom anti-pestprogramma's'
 
Kiddo 4
In de buitenschoolse opvang Berenburg van SDK kinderopvang zijn ze bezig met het thema 'smaak'. De kinderen leren wat gezond en minder gezond eten is. Spelenderwijs doen ze verschillende activiteiten die met dit thema te maken hebben. Vandaag gaan de kinderen flink bewegen! Lonneke van Dijk, Ontwikkelings- & onderzoeksmedewerker van de CED-Groep, heeft ook een bijdrage geleverd aan het schrijven van het artikel.
Download artikel 'Fruittikkertje spelen'

Beter Begeleiden, september 2015
Vaardigheden van de 21e eeuw: als leerlingen die in huis hebben zijn ze voorbereid op hun toekomst. Het klinkt magisch, maar wat houden ze in die 21e eeuwse vaardigheden, ook wel 'soft' of 'advanced skills' genoemd? En hoe kun je als leraar of als ib'er zorgen dat de leerlingen zich deze vaardigheden eigen  maken?    
Download artikel 'Leren voor de toekomst'

Les, Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs, jaargang 33
Veel scholen voeren taalbeleid om leerlingen te helpen hun taalachterstand in te lopen en het beste uit de leerlingen te halen. Vaak worden Nieuwsbegriplessen ingezet om te werken aan begrijpend lezen door middel van het werken met leesstrategieën en het uitbreiden van woordenschat. Schrijfvaardigheid wordt in het (taal)onderwijs echter steeds belangrijker. Dit was een belangrijke reden om een nieuwe opzet te ontwikkelen voor de schrijflessen bij Nieuwsbegrip, die aansluit bij moderne inzichten over schrijfdidactiek. Hoe zijn de lessen opgezet? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat kunnen docenten (Nt2 en voortgezet onderwijs) ermee?

JSW, september 2015, pagina 46-47
In het speciaal onderwijs hebben leerlingen veel baat bij het actief uitvoeren van rekenactiviteiten. De rekenactiviteiten voor zeer moeilijk lerenden (zml) zijn gericht op zelfredzaamheid in de maatschappij en minder op het formele rekenen. In deze Gereedschap de (V)SO-materialen van Rekenboog.zml onder de loep.

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599