sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen september 2016

Kiddo, nr. 5, 2016
Pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders hebben hetzelfde doel als het gaat om de ontwikkeling van kinderen: zorgen dat kinderen zich prettig voelen en zo veel mogelijk kunnen ontdekken en leren. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang kan dit nog eens versterken. Maar welke invloed heeft de betrokkenheid van ouders bij de opvang nu precies op de ontwikkeling van hun kind? En wat kun je doen om de samenwerking te versterken?
Download artikel 'Vooruit met ouders. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid'

Van Twaalf tot achttien, september 2016
Hoe verbind je lezen en schrijven om de taalvaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren? Een dubbelinterview met hoogleraar Taalbeheersing Kees de Glopper en José van der Hoeven (is als senior onderzoeker vanuit de CED-Groep betrokken bij het Kenniscentrum) van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen
Download artikel 'Belangrijk maar niet eenvoudig' 

Onderwijsblad, 17 september 2016
Veel Nederlandse leerkrachten zijn enthousiast over Teach Like a Champion. De vertaling van de tweede editie van het boek verscheen deze zomer. 
Download artikel 'High fives en bliksembeurten'

Management Kinderopvang, 5 september 2016
Elke vve-instelling doet moeite om ouders te betrekken, maar van een gedegen beleid en een planmatige uitvoering is echter zelden sprake. Tamara Wally en Gladys Nede, beiden werkzaam bij de CED-Groep, leggen uit hoe je ouders effectief kunt betrekken. 
Download artikel 'Effectief samenwerken met ouders' 

Kader Primair, jaargang 22, nr. 1, september 2016 
De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van Gülen hebben impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van Turkse komaf. De Stichting School en Veiligheid geeft op haar website tips om met het Turkse conflict om te gaan op school. Mocht u als school of als leerkracht stil willen staan bij de gebeurtenissen en de nasleep ervan, dan biedt De Vreedzame School met behulp van een lesbrief een handreiking. De Vreedzame School is ontwikkeld door de CED-Groep, in nauwe samenwerking met Stichting Vreedzaam.   
Download artikel 'School en Veiligheid geeft tips voor omgaan met Turks conflict in de klas' 

DaltonVisie jrg. 5 (2016), nr. 01 (sept.)
De Starter sluit zich als eerste school buiten Utrecht aan bij De Vreedzame School. 
Download artikel 'Vertrouwen in je eigen mensen'

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599