sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen september 2017

wij-leren.nl
School is allang niet meer de enige plek waar geleerd wordt. Leerlingen gebruiken dagelijks internet als zij iets willen weten of leren. Het gebruiken van online informatie is een belangrijk middel om te leren. Bekijk de tekst op de site wij-leren.nl en ontdek hoe je methoden kunt gebruiken om leerlingen vaardig met online informatie om te laten gaan. Marléone Goudswaard en José van der Hoeven, twee van de auteurs, zijn beide werkzaam bij de CED-Groep.  

Medium.com
Engels is wereldtaal nummer één en met de opkomst van het internet is de taal alleen nog maar belangrijker geworden. Op dit moment lopen de beheersingsniveaus van het Engels bij leerlingen echter sterk uiteen. Dit zorgt ervoor dat docenten voor een uitdaging komen te staan. We spraken met enkele docenten die dagelijks met deze situatie moeten omgaan. Het Omnia College in Gorinchem werkt met Newswise.
Newswise is ontwikkeld door de CED-Groep.
Artikel 'Begrijpend lezen met actuele teksten geeft meerwaarde bij vak Engels'

BSM, nr.6 2017

De Hildegardisschool in Rotterdam heeft een populatie met iets minder dan 50% gewichtenleerlingen, waarvan veel leerlingen met een migratieachtergrond. Ondanks de lage sociaaleconomische achtergrond van het grootste deel van de leerlingen halen zij al een aantal jaar op rij hoge resultaten op de eindtoets. De directeur en intern begeleider vertellen over het geheim achter dit succes. Dat er minder conflicten zijn heeft ook te maken met het het invoeren van het concept van de Vreedzame School. De Vreedzame School, ontwikkeld door de CED-Groep, is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Artikel 'Er zijn geen moeilijke kinderen, alleen kinderen die het moeilijk hebben'

Praxisbulletin jrg. 35 (2017), nr. 1 (september), p. 23-27
Vroeg of laat verlaten kinderen de basisschool. Dit is het geval bij overstap naar het voortgezet onderwijs, maar het kan ook tussentijds. Het is belangrijk om kinderen op deze overstap voor te bereiden. Dit doet u door kinderen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Esther van Efferen-Wiersma, de auteur van dit artikel, is werkzaam als orthopedagoog-generalist en ontwikkelaar en onderzoeker bij de CED-Groep.
Artikel 'Veilig overstappen met eigenaarschap'
 
AD, 13 september 2017
Drie Rotterdamse scholen gaan samen met de CED-Groep, Interactive Robotics en de Maakotheek werken met een robot in de kleuterklas. De robot zal functioneren als hulpmiddel bij activiteiten die gekoppeld zijn aan kleuterprogramma Sil op School. Lees meer over het project met Nao, dat wordt gefinancierd door CityLab010.

Direct contact

Marketing & Communicatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599