sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

SBO

Naast het speciaal onderwijs is er het speciaal basisonderwijs. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben. Deze scholen hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. De scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

 
 • Leerlijnen

  De leerlijnen voor het SO kunt u downloaden op de website www.leerlijnen.cedgroep.nl.

  Lees meer

 • Taal en lezen

  Taal is nodig om te communiceren.  Taal staat centraal in de cognitieve en de sociale ontwikkeling. Je vergaart met taal nieuwe kennis en vaardighede ...

  Lees meer

 • Rekenen en wiskunde

  Kinderen op sbo-scholen krijgen, net als kinderen op ´gewone´scholen, onderwijs in rekenen en wiskunde. Alleen zal de aanpak van het ...

  Lees meer

 • Leergebied overstijgend, waaronder gedrag

  In de leergebiedoverstijgende kerndoelen ligt het accent op brede ontwikkeling. De beperking en mogelijkheden van de individuele leerling geven speci ...

  Lees meer

 • Leerkrachtvaardigheden

  Leerkrachtcompetenties waarborgen de kwaliteit van het onderwijs. De CED-Groep is ervan overtuigd dat leerkrachten het kapitaal van de school zijn. Z ...

  Lees meer

 • Leiderschap

  Binnen de school is onderwijskundig leiderschap belangrijk. Dat wil zeggen dat de leiding gericht is op het ontwikkelen van leerlingen door instructi ...

  Lees meer

 • Ouderbetrokkenheid

  Ouders zijn onmisbaar bij de schoolcarrière van hun kind; hun betrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun kind in het a ...

  Lees meer

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersoon integriteit Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook school ...

  Lees meer

Direct contact

Hanke Geurts

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599