sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Breinsleutels

Het boek Breinsleutels beschrijft wetenschappelijke inzichten rondom het lerende brein en verbindt deze inzichten met het dagelijks handelen in de praktijk. Hoe beter u als leerkracht weet wat zich afspeelt in de ‘bovenkamer’ van leerlingen, hoe bewuster u hierop kunt aansluiten in uw lesgeven.

Begeleiding
De CED-Groep ondersteunt scholen bij het integreren van deze kennis in de school. Bijvoorbeeld bij het maken van de koppeling met het instructiemodel waar de school mee werkt en met de vakinhoud. Het traject bestaat dan uit een intakegesprek, drie studiebijeenkomsten, een ronde klassenconsultaties en een intervisiebijeenkomst voor het hele team. Ook coaching van ib’er(s) en/of directie bij het observeren van dit ‘breinbewust’ lesgeven, het geven van feedback hierop en het toepassen van deze kennis tijdens leerlingbesprekingen maakt onderdeel uit van de begeleiding. In overleg kan dit aanbod op maat toegesneden worden op de vragen van de school. Voor besturen en samenwerkingsverbanden is er eveneens een passend begeleidingstraject mogelijk.
Bekijk het professionaliserings- en begeleidingsaanbod (pdf).
 
Ouderavond

Onze adviseurs verzorgen ook ouderavonden over het lerende brein. Wilt u ouders meer inzicht geven in hoe kinderen leren en hoe leerkrachten en docenten dit leren stimuleren, dan is deze ouderavond iets voor u. We maken hierbij gebruik van de kennis en praktische toepassingen uit het boek Breinsleutels. Uiteraard wordt ook de link gelegd van het klaslokaal naar de thuissituatie van het kind, zoals het plannen en maken van je huiswerk, je kamer opruimen of je tas inpakken.

Meer weten?
Neem voor informatie over het professionaliserings- en begeleidingsaanbod of de ouderavond contact op met Dirk Jan Begemann, d.begemann@cedgroep.nl.

Boek Breinsleutels
Bestel het boek in onze webwinkel

Artikel
Lees artikel Effectiever onderwijzen met Breinsleutels, KlasseApart, oktober 2017

  

Direct contact

Dirk Jan Begemann

Cursussen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599