sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De professional voor de klas

De professional op school evalueert het eigen handelen en maakt gebruik van de 4D’s: data, duiden, doelen, doen. De Professional voor de klas geeft de mensen op de werkvloer een instrument in handen, waarmee zij zelf hun professionele handelen doorlopend kunnen verbeteren door reflectie en feedback. Zelfreflectie is het begin van kwaliteitsverbetering. Als leraren reflecteren op hun eigen handelen, weten ze hoe ze dit kunnen verbeteren en hoe ze gerichte, professionele feedback aan de leerlingen kunnen geven. Wordt de reflectie gebaseerd op theoretische principes die in onderzoek effectief gebleken zijn, dan is de kwaliteitsverbetering groter.

Trainingen
De Professional voor de klas (S4460)
De Professional voor de klas Verkort (S4461) 

Meer informatie
Wilt u meer weten over De Professional voor de klas of wilt u deze training inkopen voor uw bestuursacademie of voor uw eigen school, neem dan contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl

Flyer
Flyer De professional in de klas (pdf)

Direct contact

Wilma Peulen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599