sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doordacht Passend Lesmodel

Wilt u uw bewuster en effectiever lesgeven en de betrokkenheid van uw leerlingen verhogen? Ga dan met het Doordacht Passend Lesmodel aan de slag! De CED-Groep heeft het DPL door de jaren heen versterkt met de inzichten van Breinsleutels (inzichten uit de neuropsychologie), de technieken van Teach Like a Champion en activerende en coöperatieve werkvormen.

In de CED-aanpak ‘Opbrengstgericht werken in 4D’ (data, duiden, doelen, doen) staat de vierde ‘d’ voor doen. Hoe geeft u dit ‘doen’ handen en voeten? Het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) is een doelmatige en bewezen aanpak die tot effectief lesgeven leidt. Het DPL en het Expliciet Directe Instructiemodel (EDI) zijn beide geïnspireerd op het veelgebruikte directe instructiemodel. Onderzoek heeft aangetoond dat dit leerkrachtgestuurde instructiemodel de beste resultaten boekt. .

De voordelen van DPL
DPL is een geïntegreerd model waarin effectiviteit voorop staat. Het bevat elementen van:
• De vijf meest succesvolle interventies in het onderwijs van John Hattie
• Doeltreffende technieken van Teach Like a Champion. Deze zijn gekoppeld aan de fases van het directe instructiemodel
• Effectieve elementen van EDI (controle van begrip)
• Ruimte voor de onderwijsbehoeften van leerlingen
• Inzichten uit de neuropsychologie (Breinsleutels)
• Activerende en coöperatieve werkvormen

Begeleidingstraject
De CED-Groep ondersteunt veel scholen bij het invoeren van het DPL. Door het volgen van de trainingen investeren leraren in hun didactische en pedagogische kwaliteiten. Het begeleidingstraject wordt vormgegeven op basis van overleg met de directie, het team en een mogelijke observatieronde (nulmeting). Het DPL staat los van vakinhouden en is goed bruikbaar wanneer u werkt met drie verschillende arrangementen en gedifferentieerde instructie.

Het traject kan bestaan uit:
• Een intake
• Stuurgroepbijeenkomsten
• Studiebijeenkomsten om het model te leren hanteren
• Ronde(s) klassenbezoek(en)
• Stuurgroepbijeenkomsten
• Scholing van MT/ IB in het observeren van didactisch handelen en gericht geven van feedback

Na afloop van het traject
• Werken alle leerkrachten van uw team volgens het DPL
• Is er een doorgaande lijn op het gebied van lesopbouw, klassenmanagement en didactisch handelen
• Verbeteren de leerlingresultaten.

Referenties
Het DPL-traject is op vele scholen vruchtbaar gebleken: Enkele reacties van leraren die deelnamen aan het traject:
• “Het DPL bracht ons afstemming binnen het team, een doorgaande lijn.”
• “We praten echt over aanpak en werkwijze in de groep.”
• “Er is nu een duidelijke objectieve kijkwijzer voor klassenbezoeken.”

Gratis download
Download het Kijkwijzer DPL-model (om zelf in te vullen)

Contactpersoon
Heeft u interesse in het DPL? Neem contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl

Artikelen
Lees het artikel'Betere structuur, betere rekenresultaten. Uit KlasseApart, oktober 2016 (pdf)
Lees het artikel 'Doelbewust, interactief en coöperatief in KlasseApart, oktober 2015

Download de flyer

Gerelateerde links

Direct contact

Wilma Peulen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599