sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Eigenaarschap van leerlingen

Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Met de aanpak Eigenaarschap van leerlingen geeft u leerlingen een actieve rol in het monitoren van hun voortgang en maakt u zelfsturing en reflectie van uw leerlingen concreet. Het stimuleren van 'zelfsturende competenties' doet u in de klas  aan de hand van de volgende stappen:

Data: de leerling verzamelt data over zijn leren.
Duiden: de leerling beoordeelt zijn resultaten.
Doelen: de leerling kijkt terug op wat hij heeft gedaan en hoe dat heeft bijgedragen aan de leerresultaten. Hij bedenkt wat goed heeft gewerkt en wat anders/beter kan en kijkt samen met de leraar naar de doelen voor de komende periode.
Doen: de leerling heeft tijdens het leren inzicht in zijn voortgang en handelt daar naar.

De leerkracht krijgt bij alle stappen heldere informatie over de actie die hij moet ondernemen om dit proces in goede banen te leiden.

Teamtraining op school

De aanpak Eigenaarschap van leerlingen is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject. In deze training van drie dagdelen wordt u op de hoogte gesteld van de mogelijkheden. U ontvangt praktische tools en ideeën, zodat u en uw leerlingen concreet aan het werk kunnen met het thema eigenaarschap.
Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Individueel deelnemen aan de cursus
Aan de hand van vier stappen en praktische tools en ideeën leert u in drie dagdelen hoe u ‘zelfsturende competenties’ van leerlingen kunt stimuleren.
Meer informatie: www.cedgroep.nl/eigenaarschapvanleerlingen.

Artikelen
Download artikel 'Maak leerlingen zelf eigenaar van hun leerproces', De Tafel van 10, najaar 2016.

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599