sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsrekenen

Met Nieuwsrekenen kunnen leerlingen rekenen aan de hand van actuele gebeurtenissen. Nieuwsrekenen biedt toepassingsopgaven rond hetzelfde onderwerp als dat van Nieuwsbegrip Lezen. Het toepassen van rekenvaardigheden in betekenisvolle contexten komt in rekenmethodes niet voor. Scholen die met Nieuwsrekenen werken, ontvangen wekelijks toepassingsopgaven op zes verschillende niveaus, waarmee leerlingen op een motiverende manier hun functionele rekenvaardigheid oefenen. Leerkrachten en docenten ervaren dat leerlingen zeer gemotiveerd zijn om opgaven rond een actueel onderwerp op te lossen.

Van zwakke rekenaars tot talenten
Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal.
Nieuwsrekenen is ook goed bruikbaar voor zwakkere rekenaars. Soms is het dan nodig om te kiezen voor een lager niveau. Een andere mogelijkheid is het inzetten van het intensieve arrangement dat wekelijks voor de laagste niveaus beschikbaar is.

Half uur per week
Met de opgaven geeft een leerkracht ongeveer een half uur rekenonderwijs, als noodzakelijke aanvulling op de rekenmethode. Het gaat steeds om toepassingsopgaven. Nieuwsrekenen heeft voor toepassingsopgaven gekozen, omdat de reguliere rekenmethodes daaraan te weinig aandacht besteden. Het materiaal van Nieuwsrekenen komt elke week op dinsdagavond beschikbaar op www.nieuwsbegrip.nl

Artikel
‘Leerlingen leren vaardigheden waar de samenleving om vraagt'. Uit: KlasseApart, oktober 2016 (pdf)

Meer informatie
Op www.nieuwsbegrip.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor een proeflicentie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dineke de Groot, d.degroot@cedgroep.nl  

Direct contact

Dineke de Groot

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599