sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken met rekenen

Het verbeteren van rekenprestaties met opbrengstgericht werken staat binnen het onderwijs hoog op de agenda. Bij opbrengstgericht werken staat het stellen van de juiste doelen op basis van data centraal. Hiermee maak je de resultaten van het onderwijs in de school zichtbaar. Rekenen leent zich bij uitstek voor datagestuurd werken. Immers: bij rekenen draait het vooral om het leren omgaan met cijfers!

Vanuit de CED-Groep begeleiden we scholen en besturen met het maken van rekenarrangementen als middel om te werken aan hogere opbrengsten in uw rekenonderwijs.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om rekenarrangementen vorm te geven? Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599