sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Dyscalculie en het protocol ERWD

Dyscalculie is een onderwerp dat de afgelopen jaren in toenemende mate in de belangstelling is gekomen. En terecht, (ernstige) rekenproblemen hebben veel impact op de schoolloopbaan van kinderen en hun plezier in rekenen (en schoolgaan). Deze aandacht voor rekenproblemen en dyscalculie heeft er in geresulteerd dat er nu een protocol ERWD (ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie) is ontwikkeld.

Ondersteuning
De vertaling van het protocol naar de onderwijspraktijk is echter minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt. Reden voor de CED-Groep om in zowel primair als speciaal onderwijs schoolteams, ib-ers en rekenspecialisten te ondersteunen bij het verkennen van het protocol en het realiseren ervan in de praktijk. Daarnaast wordt leerkrachten, ib-ers, remedial teachers en rekenspecialisten een cursus aangeboden om dieper in te gaan op achtergronden en oorzaken van ernstige rekenproblemen en dyscalculie, signalering, diagnostisering en vooral de aanpak ervan.

Meer informatie
Neem contact op Fonny Pasma, f.pasma@cedgroep.nl

  

Direct contact

Fonny Pasma

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599