sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rekenhuis

Rekenhuis is een hulpmiddel voor de leerkracht om de rekenontwikkeling van jonge kinderen in het (speciaal) basisonderwijs te stimuleren. Een aantal activiteiten uit het Rekenhuis zijn ook goed te gebruiken voor peuters en leerlingen van groep 3. Het Rekenhuis kan worden ingezet naast alle rekenmethodes. Het Rekenhuis is ook goed te gebruiken naast de verschillende VVE-programma’s

Hoe ziet Rekenhuis eruit?
Rekenhuis bevat 23 doelenkaarten (groot en klein formaat): kaarten met foto’s van voorwerpen die symbool staan voor verschillende rekendoelen. Op de achterkant van elke kaart staat het betreffende rekendoel vermeld. Met deze kaart bedenkt de leerkracht speelse thematische activiteiten. Het Rekenhuis bevat alle   tussendoelen op de leerlijnen Getallen (tellen en getalbegrip), Meten en Meetkunde, zoals deze zijn opgesteld door het expertisecentrum SLO.

Hoe werkt Rekenhuis?
De foto op de voorkant laat duidelijk aan de kinderen zien aan welk doel er gewerkt gaat worden. Op de achterkant van elke kaart staat het rekendoel van de activiteit in kindtaal vermeld. Dit helpt de leerkracht om voorafgaand aan de start van elke activiteit, het doel actief te benoemen.

Visueel geheugensteuntje
De doelenkaarten hebben de functie van visueel geheugensteuntje en kunnen op meerdere manieren worden ingezet:
• De grote fotokaarten kunnen aan de dagritmekaart worden bevestigd.
• De kleine kaartjes kunnen op tafel worden neergezet wanneer er in kleine groepen aan de rekenvaardigheid wordt gewerkt.
• De kleine kaartjes kunnen ook op het kiesbord worden gebuikt om aan te geven dat er in de kleine kring geoefend gaat worden met bijvoorbeeld synchroon tellen (doelenkaart ‘ogenringen’).

Waar is Rekenhuis te koop?
Rekenhuis is in de webwinkel van de CED-Groep te koop.

Meer informatie over begeleiding bij Rekenhuis?
Neem contact op met Monique Jeurissen, m.jeurissen@cedgroep.nl

Direct contact

Monique Jeurissen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599