sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

SO

Op scholen voor speciaal onderwijs doen leerkrachten in de klas geen principieel andere dingen dan op ‘gewone’ scholen. Wel zijn de gebruikte methodieken en didactische concepten nét even anders. Voor de leerkrachten geldt dat zij de didactiek nóg wat bewuster en preciezer zullen uitvoeren. Onze specialisten hebben kennis van deze specifieke verschillen en kunnen u daar waar nodig gericht ondersteunen bij de verbetering van het onderwijs aan zorgleerlingen. 

 
 • Leerlijnen

  De leerlijnen voor het SO kunt u downloaden op de website www.leerlijnen.cedgroep.nl.

  Lees meer

 • Taal en lezen

  Taal is nodig om te communiceren. Taal staat centraal in de cognitieve en de sociale ontwikkeling. Je vergaart met taal nieuwe kennis en vaardigheden ...

  Lees meer

 • Rekenen en wiskunde

  Kinderen op s(b)o-scholen krijgen, net als kinderen op ´gewone´scholen,  onderwijs in rekenen en wiskunde. Alleen zal de aanpak van het rekenonderwij ...

  Lees meer

 • Leergebied overstijgend, waaronder gedrag

  In de leergebiedoverstijgende kerndoelen ligt het accent op brede ontwikkeling. De beperking en mogelijkheden van de individuele leerling geven speci ...

  Lees meer

 • Leerkrachtvaardigheden

  Leerkrachtcompetenties waarborgen de kwaliteit van het onderwijs. De CED-Groep is ervan overtuigd dat leerkrachten het kapitaal van de school zijn. Z ...

  Lees meer

 • Leiderschap

  Organisaties, en dus ook scholen, zijn voortdurend in beweging. Dit noodzakelijke maar vaak ook natuurlijke veranderingsproces ontstaat door regels u ...

  Lees meer

 • Ouderbetrokkenheid

  Ouders zijn onmisbaar bij de schoolcarrière van hun kind; hun betrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun kind in het a ...

  Lees meer

 • ZML

  Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de gewone basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling ...

  Lees meer

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersoon integriteit Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook school ...

  Lees meer

Direct contact

Hanke Geurts

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599