sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leergebied overstijgend, waaronder gedrag

In de leergebiedoverstijgende kerndoelen ligt het accent op brede ontwikkeling. De beperking en mogelijkheden van de individuele leerling geven specifieke accenten aan het leergebiedoverstijgende onderwijsaanbod. Er bestaan 1) kerndoelen gericht op de brede ontwikkelingsaspecten, zoals de zintuiglijke en motorische ontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling en 2) kerndoelen die te maken hebben met het leren in de school. Het gaat dan om leren leren (leerhouding en leerstrategieën) en het leren hanteren van technologische media en hulpmiddelen.   

 
 • Gedrag

  Op een adequate manier omgaan met gedrag van leerlingen is een onderwerp dat op alle scholen dagelijks aan de orde komt. Het is essentieel om gericht ...

  Lees meer

 • Leerlijn Leren Leren

  Weten hóé je het beste leert, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op school: welke vaardigheden heb ik n ...

  Lees meer

 • Leerlijn Sociaal gedrag

  De leerlijn Sociaal gedrag valt onder de vakoverstijgende kerndoelen van het SO, maar kunt u goed gebruiken binnen het SBO voor leerlingen ...

  Lees meer

 • Sociaal offline-online

  Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Jongeren die minder sociaal competent zijn, beseffen soms onvoldoend ...

  Lees meer

 • WijSOnline – een veilige digitale wereld

  Met het draaiboek WijSOnline kunnen leraren digitale middelen en social media een plaats geven in hun onderwijs. WijSOnline is gratis te downloaden ...

  Lees meer

Direct contact

Hanke Geurts

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599