sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Boekenserie Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal

U kunt zelf een start maken aan het gericht werken aan gedrag met behulp van de volgende boekenserie:

Gedrag is een vak
Opbrengstgericht werken aan gedrag
Dit boek is gericht op het bevorderen van het gedrag van 95% van de leerlingen op een school. U leest hoe u hen schoolgedrag kunt aanleren. Dit is gedrag dat nodig is om adequaat te kunnen functioneren op school en binnen een groep op school. Als kader voor schoolgedrag gebruikt dit boek de leergebiedoverstijgende leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag. U leest hoe u als school een ambitie kunt stellen voor gedrag en hoe u aan gedrag kunt werken volgens het 4D-model: Data-Duiden-Doelen-Doen.

 

Bij dit boek behoren enkele gratis downloads:
Voorbeelden bij leergebiedoverstijgende leerlijnen
Voorbeelden Visualiseren van doelen

ABC schema leeg
Groepsplan leeg

Gedrag is een signaal
Een passende aanpak voor opvallend gedrag
In dit boek leest u over het aanleren van schoolgedrag bij leerlingen waarbij dit, ondanks de extra inspanningen, (nog) niet gaat, oftewel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit boek geeft aan waar bepaald gedrag een signaal van kan zijn en op welke manier u als leerkracht of intern begeleider tegemoet kunt komen aan deze specifieke onderwijsbehoeften.

Bij dit boek behoren enkele gratis downloads:
ABC schema_Belonen en straffen
5G schema_uitleg
Thermometer gevoelens
Checklisten sterke basisaanpak

Recensie Gedrag is een vak - Gedrag is een signaal (pdf)
Uit: Beter Begeleiden


  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599