sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlijn Leren Leren

Weten hóé je het beste leert, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op school: welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? Centraal staat werken vanuit een gezamenlijke ambitie van wat we verwachten van leerlingen. Dit noemen we een schoolstandaard voor gedrag. De CED-Groep begeleidt schoolteams om het concept Leren leren concreet en blijvend in de school te implementeren. Een overzichtelijk traject met aantoonbaar goede resultaten.

De leerlijn Leren leren valt onder de vakoverstijgende kerndoelen van het SO, maar kunt u goed gebruiken binnen het SBO voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zorgleerlingen of leerlingen met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. 

Download de leerlijn Leren leren

Meer weten over onze begeleidingsmogelijkheden? Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Flyer Leren leren (pdf)

  

Webwinkel

Als grootste winst zie ik dat we nu systematisch aan het leren leren kunnen werken. Ook de datamuur en zichtbaar maken van de vorderingen vind ik echt super voor de leerlingen.

Marjolijn Velt-Winkelman, intern begeleider Antoniusschool Schagen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599