sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlijn Sociaal gedrag

De leerlijn Sociaal gedrag valt onder de vakoverstijgende kerndoelen van het SO, maar kunt u goed gebruiken binnen het SBO voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zorgleerlingen of leerlingen met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.

Download de leerlijn op deze website

Direct contact

Jeroen Meijboom

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599