sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sociaal offline-online

Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Jongeren die minder sociaal competent zijn, beseffen soms onvoldoende dat wat zij online doen en zeggen, invloed heeft op offline-ontmoetingen en andersom. In de lessen van de nieuwe methode Sociaal offline/online leren leerlingen op een interactieve en stapsgewijze manier om zich on- en offline te presenteren en sociaal te gedragen.

Niet vanzelf
De lessen van Sociaal offline/online zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Sociale competentie is een belangrijk vak voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Sociaal gedrag ontstaat niet vanzelf; het vraagt om veel instructie en oefening. Leerlingen hebben ook online contact met anderen. Bij het goed omgaan met online situaties is sociale competentie even belangrijk als in offline situaties. Daarom leren leerlingen tijdens de offline- en onlinelessen hoe zij zich ook online sociaal gedragen.

Sociaal offline/online in het kort
• Bevorderen van sociale competentie
• Leren door doen (onder andere met behulp van een chatsimulator)
• Complexe vaardigheden opdelen in kleine stappen
• Herhalen, herhalen en nog eens herhalen
• Variëren in betekenisvolle situaties

Materiaal bestellen
De lesmappen Sociaal offline/online zijn verkrijgbaar via de webwinkel. De prijs van een lesmap is € 150,-. Bij aanschaf van de methode ontvangt u twee lerarenaccounts voor de chatsimulator.

Artikel
Stapsgewijs leren omgaan met sociale media. Uit: KlasseApart, oktober 2018.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de methode of wilt u informatie over een introductieworkshop op uw school? Neem dan contact op met Sabina Pot, s.pot@cedgroep.nl

Direct contact

Sabina Pot

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599