sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leiderschap

Organisaties, en dus ook scholen, zijn voortdurend in beweging. Dit noodzakelijke maar vaak ook natuurlijke veranderingsproces ontstaat door regels uit de overheid en veranderingen in de omgeving. Bestuurders en leidinggevenden moeten deze veranderingen ‘managen’ en in de praktijk uitvoeren, waarbij ze er óók voor moeten zorgen dat de kwaliteit van de school niet in het geding komt. Al met al vaak een zware en eenzame opgave. De organisatieadviseurs van de CED-Groep kunnen u hierbij ondersteunen. Zij hebben ervaring op verschillende niveaus. Het is belangrijk dat er een goede 'klik' is tussen opdrachtgever en adviseur. Daarom start een ondersteuningstraject altijd met een persoonlijke intake.

 
 • Uw privacybeleid op orde?

  Bent u al AVG-bewust?  Vanaf 25 mei is de nieuwe privacy-wetgeving van kracht. Vanaf dat moment wordt er strenger op toegezien of de privacy va ...

  Lees meer

 • Hoe inspectie-proof is uw school?

  De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat leerlingen goed kwalitatief onderwijs krijgen. De Inspectie stelt dan ook hoge eisen aan het onderwi ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken in 4D

  Opbrengstgericht werken, leerlijnen, passend onderwijs en ontwikkelingsperspectieven: er komt heel wat op het onderwijs af. Toch kunt u deze aspecten ...

  Lees meer

 • Beter dan Goed

  Streven naar het hoogst haalbare’, dat is de mentaliteit van een bestuurder. Verbeteringen aanbrengen en ruimte creëren voor optimalisatie ...

  Lees meer

 • Excellent Organiseren

  Excellent Organiseren is een zeer succesvol gebleken organisatiemodel waar uw school echt van profiteert. U gaat met ons aan de slag op basis een con ...

  Lees meer

 • IKC: werken aan een Krachtig Kindcentrum

  In een kindcentrum (KC of IKC) maken kinderen van nul tot twaalf jaar gebruik van een breed aanbod waarbij er geen grenzen zijn tussen onderwijs, (na ...

  Lees meer

 • Lead Like a Champion

  Een schoolleider kan zijn tijd op verschillende manier besteden, maar hoe besteedt u uw tijd het meest effectief? Excellente schoolleiders hebben suc ...

  Lees meer

 • Leerwinst

  Herkent u dit? ‘We werken heel hard aan betere leerresultaten en we bereiken heel veel, maar toch liggen de eindresultaten onder de norm&lsquo ...

  Lees meer

 • Persoonlijk Koersonderzoek

  Vanuit integraal personeelsbeleid is het belangrijk om een relatie te leggen tussen de organisatiedoelen en de persoonlijke doelen van medewerke ...

  Lees meer

Direct contact

Hanke Geurts

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599