Activiteiten

Op een activiteitenkaart staat links de globale activiteit beschreven. Het begint met de benodigde voorbereidingen. Dan volgt een beschrijving van de activiteit zelf. Tot slot staan er tips om de activiteit met een kleine variatie te herhalen of om de activiteit te gebruiken om te werken aan doelen uit een ander domein.

Rechts op de activiteitenkaart staat op welke wijze u als leerkracht/begeleider doelgericht met de activiteit aan de slag gaat. Er staat een uitwerking voor doelen op meerdere niveaus. Hiervan kiest u 1 tot 3 niveaus die passen bij de leerlingen in de groep.

Er zijn activiteitenkaarten voor leerlingen die werken aan doelen uit de stamlijn (niveau A en B), deze zijn meer individueel. Ook zijn er activiteitenkaarten voor leerlingen die werken aan doelen uit niveau 1 t/m 6, deze zijn groepsgericht.

 

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599