sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

SWV passend onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De huidige organisatie van passend onderwijs is ingewikkeld. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom werken scholen per regio samen (in swv's) om alle mogelijke soorten leerlingen een passende plek te bieden. De CED-Groep heeft diverse manieren om u te ondersteunen.

 
 • Trainingen

  Leerlingen passend bedienen is een hele opgave. Samenwerkingsverband De Eem biedt haar 130 scholen, in nauwe samenwerking met de CEDGroep, een pakket ...

  Lees meer

 • Gedrag

  Op welke manieren kunt u binnen uw samenwerkingsverband aandacht besteden aan gedrag? Bijvoorbeeld aan opvallend gedrag van leerlingen, maar ook bijv ...

  Lees meer

 • Hoogbegaafdheid

  De CED-Groep, Het ABC en de Radboud Universiteit hebben de handen ineen geslagen. Zij ondersteunen samenwerkingsverbanden, besturen en scholen bij he ...

  Lees meer

 • IB-netwerken

  Elk samenwerkingsverband kent een professioneel IB-netwerk. Elke intern begeleider gaat graag naar dit IB-netwerk, om er gelijkgestemden te vinden, i ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken in 4D

  Opbrengstgericht werken, leerlijnen, passend onderwijs en ontwikkelingsperspectieven: er komt heel wat op het onderwijs af. Toch kunt u deze aspecten ...

  Lees meer

 • Ontwikkelingsperspectief

  Elke leerling in het SBO, SO en VSO heeft een eigen ontwikkelingsperspectief.  Elke leerling is uniek, maar dat betekent in de ogen van de CE ...

  Lees meer

 • Schoolondersteuningsprofiel 2.0

  Uw ondersteuningsprofiel op één A4 en snel en duidelijk zicht op de schoolondersteuning? Dat kan met het schoolondersteuningsprofiel va ...

  Lees meer

Direct contact

Wilma Peulen

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599