sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkelingsperspectief

Elke leerling in het SBO, SO en VSO heeft een eigen ontwikkelingsperspectief. 

Elke leerling is uniek, maar dat betekent in de ogen van de CED-Groep niet dat elke leerling ook een eigen onderwijsprogramma nodig heeft. We streven ernaar het onderwijs behapbaar te houden. Daarom groeperen we leerling op basis van overeenkomstige kenmerken, waaronder het ontwikkelingsperspectief. De basis van het onderwijs is dat er in elke school een goede convergente differentiatie wordt neergezet. De reactie van de leerling op het aanbod bepaalt of het aanbod nog verder geïntensiveerd moet worden. Als dat na een aantal keren nog niet lukt, dan worden er aanpassingen gemaakt in de doelen.

De CED-Groep beschouwt een ontwikkelingsperspectief altijd binnen de hele context van het onderwijsaanbod van een school. We adviseren alle schooltypen bij het omgaan met ontwikkelingsperspectieven.

Meer informatie?
Lees meer over het ontwikkelingsperspectief in de flyer 'Gericht aan de slag met het OPP' of neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599