sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken in 4D

Opbrengstgericht werken, leerlijnen, passend onderwijs en ontwikkelingsperspectieven: er komt heel wat op het onderwijs af. Toch kunt u deze aspecten in samenhang oppakken. De CED-Groep ontwikkelde een aanpak die praktisch goed uitvoerbaar is: Opbrengstgericht werken in 4D. Deze 4D aanpak (data, duiden, doelen en doen) maakt het mogelijk om opbrengstgericht werken en passend onderwijs te integreren.

Accent kiezen
Het 4D-programma biedt ruimte voor accentverschillen. Kiest u primair voor opbrengstgericht werken, dan starten we vanuit een data-analyse van uw school. U kunt ook kiezen voor een accent op passend onderwijs. Dan steken we in op de zorgvuldige vormgeving van onderwijsarrangementen, die tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van het grootste deel van de leerlingen. Door te werken met drie à vier vastgestelde arrangementen, blijft het aanbieden van passend onderwijs in de klas behapbaar. We richten ons altijd op de verbetering van leerkrachtvaardigheden.

Vernieuwde Masterclass 4D
Speciaal voor (bovenschools) directeuren organiseren wij de Masterclass 4D. Tijdens deze Masterclass maken we de samenhang tussen alle begrippen en elementen van opbrengstgericht werken en passend onderwijs zichtbaar. Na de bijeenkomsten heeft u een plan van aanpak wat u op uw school kunt realiseren.
• Dag 1: Kwaliteitsanalyse huidig leeraanbod en het werken aan kwaliteit
• Dag 2: Kwaliteitsanalyse huidige leerkrachtgedrag en het vaststellen van verbeterpunten
• Dag 3: Kwaliteitsanalyse en borging van de ondersteuningsstructuur 
• Dag 4: Kwaliteit van de professionele leergemeenschap

Aansluitende keuzemodules
Na de trainingsdagen kunt u optioneel aansluitende keuzemodules afnemen. Hiermee implementeert u facetten van opbrengstgericht werken op uw school, onder begeleiding van een ervaren onderwijsadviseur. De modules zijn gericht op een duurzame, structurele verandering en op verdieping van de 4D’s. Deze modules worden op offertebasis uitgevoerd bij u op school.

Mogelijkheden
U kunt als individuele cursist deelnemen aan de vernieuwde Masterclass 4D. De CED-Groep organiseert Masterclasses op verschillende locaties in Nederland.
Lees meer over de Masterclass en schrijf u in!

Wilt u liever op (boven)school(s)niveau aan de slag? Wilma Peulen informeert u graag over de mogelijkheden van een Masterclass op uw locatie. Neem contact op via w.peulen@cedgroep.nl.

Website
Kijk voor publicaties, artikelen en onze begeleidingsmogelijkheden op www.opbrengstgerichtwerken4d.nl

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599