sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Schoolondersteuningsprofiel 2.0

Uw ondersteuningsprofiel op één A4 en snel en duidelijk zicht op de schoolondersteuning? Dat kan met het schoolondersteuningsprofiel van de CED-Groep!

Zorgplicht
Als samenwerkingsverband moet u in het kader van passend onderwijs een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen inrichten. Het dekkende netwerk wordt zichtbaar als al uw scholen hun ondersteuningsprofiel op eenzelfde manier beschrijven.

Voldoen aan kwaliteitseisen
Uit een rapport van de Onderwijsraad (dec 2016) blijkt dat nog lang niet alle samenwerkingsverbanden dit kunnen laten zien. Met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep voldoet u aan de kwaliteitseisen Referentiekader Passend Onderwijs op de volgende gebieden: preventief en planmatig handelen, inrichting zorgstructuur en kwaliteit. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen: de beschrijving van de basisondersteuning en de beschrijving van de extra ondersteuning. Uit alle ingevulde schoolondersteuningsprofielen wordt een matrix ingevuld waarmee  u eenvoudig het dekkend netwerk kunt laten zien. De matrix heeft bovendien een zoekfunctie waarmee scholen op kenmerk gefilterd kunnen worden.

Werken vanuit één visie
Het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep gaat niet uit van tekorten bij leerlingen, maar van de mogelijkheden van scholen. Het uitgangspunt is een onderwijskundige visie, zoals uitgewerkt in het Onderwijscontinuüm CED-Groep

Flyer
Lees meer in de flyer over het schoolondersteuningsprofiel.

Artikel
Hoe dekkend is uw netwerk van onderwijsvoorzieningen? Uit: KlasseApart, special Monitoring, oktober 2016 (pdf).

Meer informatie?
Neem contact op met  Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl

 

Direct contact

Wilma Peulen

Je krijgt een mooi, up-to-date overzicht van je zorg en onderwijs.

Sophie, conrector personeel & organisatie – Emmauscollege, Rotterdam

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599