sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VSO

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de gewone basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot hun 20e verjaardag.

 
 • Leiderschap

  Organisaties, en dus ook scholen, zijn voortdurend in beweging. Dit noodzakelijke maar vaak ook natuurlijke veranderingsproces ontstaat door regels u ...

  Lees meer

 • Leerlijnen

  De leerlijnen voor VSO kunt u downloaden op de website www.leerlijnen.cedgroep.nl.

  Lees meer

 • VR-film omgaan met groepsdruk

  CED-Groep maakte een VR-film over omgaan met groepsdruk die goed toepasbaar is in de praktijk. Tim Micklinghoff: ‘Wij hebben samen met Halt dez ...

  Lees meer

 • Leergebied overstijgend, waaronder gedrag

  In de leergebiedoverstijgende kerndoelen ligt het accent op brede ontwikkeling. De beperking en mogelijkheden van de individuele leerling geven speci ...

  Lees meer

 • Leerkrachtvaardigheden

  Leerkrachtcompetenties waarborgen de kwaliteit van het onderwijs. De CED-Groep is ervan overtuigd dat leerkrachten het kapitaal van de school zijn. Z ...

  Lees meer

 • Ouderbetrokkenheid

  Ouders zijn onmisbaar bij de schoolcarrière van hun kind; hun betrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun kind in het a ...

  Lees meer

 • ZML

  Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de gewone basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Een leerling ...

  Lees meer

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersoon integriteit Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook school ...

  Lees meer

Direct contact

Jeroen Meijboom

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599