sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leergebied overstijgend, waaronder gedrag

In de leergebiedoverstijgende kerndoelen ligt het accent op brede ontwikkeling. De beperking en mogelijkheden van de individuele leerling geven specifieke accenten aan het leergebiedoverstijgende onderwijsaanbod. Er bestaan 1) kerndoelen gericht op de brede ontwikkelingsaspecten, zoals de zintuiglijke en motorische ontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling en 2) kerndoelen die te maken hebben met het leren in de school. Het gaat dan om leren leren (leerhouding en leerstrategieën) en het leren hanteren van technologische media en hulpmiddelen.

 
 • Gedrag

  Leerlingen en leerkrachten willen graag dat er op school een goede sfeer is. Als de school een veilige, plezierige leeromgeving is waar iedereen zich ...

  Lees meer

 • Jongleren & werken

  Jongleren & werken, dé route van onderwijs naar arbeidsmarkt Voor werkgevers is het belangrijk om te weten wat een werknemer kan. Daarvoo ...

  Lees meer

 • Jongleren

  ‘Jongleren’ biedt betekenisvolle lesactiviteiten waarin leren-leren is ingebed in verschillende vakgebieden. De lessen zijn uitgewerkt in ...

  Lees meer

 • Leerlijn Sociaal gedrag

  De leerlijn Sociaal gedrag valt onder de vakoverstijgende kerndoelen van het SO, maar kunt u goed gebruiken binnen het SBO voor leerlingen ...

  Lees meer

 • Leren leren ZML

  De lessen leren leren ZML zijn ontwikkeld voor zml-leerlingen uit het SO en VSO . Zij behoren bij niveau 1 tot en met 12 van de leerlijn leren leren. ...

  Lees meer

 • Loopbaanoriëntatie

  In 2014 heeft de CED-Groep dankzij een subsidie van de gemeente Rotterdam de brochures ‘Loopbaanoriëntatie, op weg naar de juiste werkplek ...

  Lees meer

 • Sociaal offline-online

  Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Jongeren die minder sociaal competent zijn, beseffen soms onvoldoend ...

  Lees meer

 • WijSOnline – een veilige digitale wereld

  Met het draaiboek WijSOnline kunnen leraren digitale middelen en social media een plaats geven in hun onderwijs. WijSOnline is gratis te downloaden ...

  Lees meer

Direct contact

Jeroen Meijboom

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599