sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

WijSOnline – een veilige digitale wereld

Met het draaiboek WijSOnline kunnen leraren digitale middelen en social media een plaats geven in hun onderwijs. WijSOnline is gratis te downloaden

 

Een veilige digitale wereld
Smartphones, tablets, chromebooks: digitale middelen zijn overal. Films kijken op youtube, een facebook account of een blog bijhouden: social media worden eveneens door veel kinderen en jongeren gebruikt. Ook door leerlingen in het speciaal onderwijs. Het project Een veilige digitale wereld is in het schooljaar 2014-2015 met drie Rotterdamse scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan de slag gegaan. Samen gingen zij na, hoe zij digitale middelen en social media een plek kunnen geven binnen hun onderwijs. Waar liggen mogelijkheden? En waar liggen grenzen?

Een praktisch Draaiboek: WijSOnline
De bevindingen van de scholen zijn in juni 2015 gebundeld in een draaiboek: WijSOnline. 
Download het draaiboek WijSOnline
Let op: doordat de informatie inmiddels is gedateerd, werken niet alle hyperlinks meer. Het draaiboek kan nog wel ter inspiratie gebruikt worden.

Gezonde School
Het draaiboek is eveneens een onderdeel van de landelijke website van de Gezonde School. Kijk voor meer informatie op de website Gezonde School.

Aan de slag!
Wilt u ondersteuning bij bijvoorbeeld het organiseren van ouderavonden of intervisiebijeenkomsten met het team over deze onderwerpen? Neem dan contact op met Hanke Geurts: h.geurts@cedgroep.nl


 

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599