sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onmisbaar bij de schoolcarrière van hun kind; hun betrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun kind in het algemeen en op zijn leerprestaties in het bijzonder. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat vooral het werken aan educatief partnerschap tussen school en ouders en het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag door ouders thuis een grote positieve bijdrage kunnen leveren.

Ouderbetrokkenheid
Als school kunt u de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind vergroten. Hiervoor zijn al veel instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten zijn vooral bedoeld voor het regulier onderwijs en missen de aandacht voor de specifieke realiteit van het VSO.
Onder de titel “Samen Vooruit” heeft de CED-Groep een planmatige manier van werken ontwikkeld die VSO-scholen helpt bij het kiezen van de juiste aanpak voor het realiseren van educatief partnerschap tussen ouders en school. Deze aanpak volgt de 4D-strategie; planmatig, datagestuurd, en cyclisch.

Begeleiding op Ouderbetrokkenheid
Om vertrouwd te raken met deze wijze van werken aan ouderbetrokkenheid heeft de CED-Groep een begeleidingsaanbod ontwikkeld dat bestaat uit:
• 3 studiebijeenkomsten van ongeveer 2 ½  uur rond het thema ouderbetrokkenheid
De school ontvangt  vijf brochures  Samen vooruit! waarin het implementatietraject (volgens de principes van 4D) voor ouderbetrokkenheid staat beschreven
• De mogelijkheid om specifieke gespreksvaardigheden te trainen die educatief partnerschap stimuleren en in de praktijk doen toenemen

Interesse?
Neem contact op met Jeroen Meijboom, j.meijboom@cedgroep.nl ,  tel: 06 27486065

Direct contact

Jeroen Meijboom

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599