sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon integriteit
Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook schoolbesturen en kinderopvangorganisaties) met tenminste 50 werknemers een procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf, de zogeheten klokkenluidersregeling. De model-klokkenluidersregeling kent de figuur van vertrouwenspersoon integriteit (vpi) als intermédiair tussen de (mogelijke) klokkenluider en zijn bestuur of werkgever.

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik
De CED-Groep kent sinds enige jaren het project Preventie Machtsmisbruik (kortweg PREMA). Uit dit project worden schoolbesturen op contractbasis door externe CED-vertrouwenspersonen (evp-ongewenst gedrag) ondersteund bij de behandeling van problemen en klachten op het gebied van ongewenst gedrag. Daarnaast verrichten de evp taken voor netwerken van schoolinterne vertrouwenspersonen, voor bestuursadvisering en voor het jaarverslag van het vertrouwenswerk.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De CED-Groep biedt vertrouwenspersonen integriteit aan (al dan niet in combinatie met de evp-ongewenst gedrag). Deze vertrouwenspersonen bieden medewerkers van een bestuur of organisatie de mogelijkheid om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden. De vertrouwenspersonen geven ruimte aan een verhaal en emotie en brengen de melding in kaart. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon integriteit een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden.

Meer weten?
Voor meer informatie over ons aanbod kunt u contact opnemen met Angela Groen, coördinator vertrouwenspersonen machtsmisbruik en integriteit, a.groen@cedgroep.nl

Artikel
 
'Behoedzaam manoevreren in netelige situaties' - KlasseApart, mei 2016 (pdf)

Direct contact

Angela Groen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599