sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken met Peuterstappen

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillend tempo. Eén van de uitgangspunten bij Uk & Puk is daarom dat de pedagogisch medewerker bij de uitvoering van de activiteiten aansluit bij het kind. Opbrengstgericht werken richt zich op de peuterperiode. In deze periode wordt er binnen de activiteiten gewerkt aan de doelen zoals die benoemd zijn in de SLO-doelen. Pedagogisch medewerkers kijken daarbij naar de opbrengsten van de activiteiten: hoe brengen deze activiteiten het kind verder in de ontwikkeling? Bij de hercertificering Uk & Puk en bij de huidige train-de-trainer wordt aan dit onderdeel aandacht besteed. Hierbij wordt de publicatie 'Peuterstappen' als uitgangspunt gebruikt .    

Waar te koop?
Peuterstappen is te koop in de webwinkel van de CED-Groep.       

Filmpje
Bekijk het filmpje Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

 

Direct contact

Els Groenewoud

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599