sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Uk & Puk voor gastouders

Speciaal voor gastouders heeft de CED-Groep een training in het werken met het vve-programma Uk & Puk. In deze training Uk & Puk voor gastouders leert u op een goede manier te werken met het vve-programma Uk & Puk en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Er wordt ingegaan op de wijze waarop u met de thema’s kunt omgaan, hoe u een rijke speelleeromgeving creëert bij de thema’s en op de mogelijkheid om echte activiteiten te ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren en ouders te betrekken bij de manier van werken. Zo werkt u doelgericht en bewust aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens heeft de CED-groep een apart katern ontwikkeld met aanknopingspunten om binnen de gastouderopvang met het programma Uk & Puk te werken. Dit katern ontvangt u tijdens deze praktische eendaagse training.

Eendaagse training Uk & Puk voor gastouders
Bij voldoende aanmeldingen wordt een datum gepland.

Waar
CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam.

Tijd
10.00 uur - 16.00 uur.

Kosten
€ 295,- inclusief lunch en katern. (exclusief kosten materialen Uk & Puk. Deze kunnen bij de uitgever besteld worden).

Aanmelden
Meld u aan bij Mireille David, m.david@cedgroep.nl  o.v.v. training Uk & Puk gastouders en de datum van uw voorkeur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne de Kruif, s.dekruif@cedgroep.nl

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Artikelen
Lees het artikel Uk & Puk voor gastouders (pdf) (dit artikel verscheen ook in KindVak Magazine - Kinderopvang, maart/april 2015, pag. 18-21)

Lees interview met gastouder Gitta van Zeijl over haar ervaringen met Uk & Puk voor gastouders

 

Direct contact

Susanne de Kruif

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599