sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Activiteiten

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van de kinderopvang. Consequent krijgt u aanwijzingen op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor horizontale en verticale groepen.

Uitgangspunten
• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kindercentrum, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.
• Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiten bij het kind.
• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.
• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het 'Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar' (pdf) en de 'Taallijn in het kinderdagverblijf'.

Meer informatie?

Neem contact op met Els Groenewoud, e.groenewoud@cedgroep.nl

    

Direct contact

Els Groenewoud

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599