sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Train-de-trainer Sil op School (S8501)

Voor wie is de training bedoeld?
Ervaren trainers en onderwijsadviseursvan de groepen 1 en 2 po
Direct inschrijven
Waar gaat de training over?

Sil op school is een nieuw, compleet en altijd actueel programma voor kleutergroepen. De acht thema’s per schooljaar zijn telkens ontleend aan de (kleuter)actualiteit. Het programma is volledig digitaal, met de poppen Sil en Lis als uitzondering. Dat wil zeggen dat u de handleidingen, beschrijvingen van de activiteiten, maar bijvoorbeeld ook voorleesverhalen via deze website kunt downloaden. Het digitale schoolbord wordt zoveel mogelijk benut. In Sil op school staan taalstimulering en woordenschatontwikkeling door spelend leren voorop, maar er is ook volop aandacht voor rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkelingsgebieden komen steeds geïntegreerd en evenwichtig aan de orde in de activiteiten. De nieuwste SLO-doelen zijn in het programma verwerkt en begeleid spel is een belangrijk onderdeel. Met de train-de-trainer training kunt u gecertificeerd Sil op schooltrainer worden om leerkrachten van de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs goed te leren werken met het programma. Deze trainer kan naast het implementeren ook zorg dragen voor verdere borging en de kwaliteitsbewaking.

Cursusinhoud
In deze praktijkgerichte training van één dag leert u het digitale kleuterprogramma Sil op School kennen in al zijn facetten. Ook leert u het programma toe te passen in de praktijk. U krijgt uitleg over de trainingen voor het implementatietraject en het vervolgtraject. De train-de-trainertraining is praktisch: de opdrachten die men maakt, zijn gelijk in te zetten bij de eigen training.

Bij cursusprijs zijn inbegrepen: 
1 trainingsdag met lunch en trainersmap waarmee de basisbijeenkomst en de vervolgmodules Sil op School gegeven kunnen worden
1 jaarabonnement op het programma Sil op school voor het schooljaar 2017-2018
1 persoonsgebonden licentie voor schooljaar 2017-2018 voor het geven van de trainingen Sil op School

Licenties kunnen ieder volgend schooljaar verlengd worden tegen het voor dat schooljaar vastgestelde licentiebedrag. Voor schooljaar 2018-2019 is dat bedrag vastgesteld op € 425,- per jaar.
Voor de licentiehouders Train-de-trainer Sil op School wordt ieder schooljaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar u ervaringen kunt uitwisselen en de allerlaatste nieuwtjes gepresenteerd krijgt. Deze netwerkbijeenkomsten zijn facultatief en de prijs wordt per keer vastgesteld.

Wat u verder nog moet weten…
Om deel te kunnen nemen aan de train-de-trainersopleiding is minimaal een 4-jarig hbo-opleiding in een relevante richting vereist. Voldoet u niet aan deze eis, dan is het mogelijk om een motivatiebrief te schrijven waarin aangegeven wordt waarom u toch geschikt bent voor deelname.

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van zes uur
Inschrijfformulier
Datum en plaats 2018-2019
S8501A Nieuwegein: 12 oktober 2018
S8501B Rotterdam: 8 februari 2019

Tijd
10.00-16.00 uur

Kosten

€ 750,- per deelnemer, inclusief lunch

Groepsgrootte
Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers

Inhoudelijke informatie en cursusleiding 
Susanne de Kruif
s.dekruif@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599