sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht sturen

U wilt het beste uit uw leerlingen halen; Hoe helpen de cijfers daarbij? Hoe brengt u de prestaties van uw sectie goed in beeld?  Wat is een cijfer in uw sectie waard? Staat u garant voor de kwaliteit van de toetsen in uw sectie? Hoe verbetert u de cultuur van opbrengstgericht werken in uw sectie? In de cursus Opbrengstgericht sturen krijgt u antwoord op deze vragen.

Tools
Het hoofddoel is om het functioneren van de vakgroep en de kwaliteit van de vakwerkplannen te verbeteren. In de bijeenkomsten leveren we tools aan waarmee u uw eigen vak(groep) onder de loep kunt leggen en van hieruit verbeterpunten kunt formuleren. De tools zijn bijvoorbeeld een kwaliteitskaart voor de sectie; een audit over opbrengstgericht werken, een checklist voor goed toetsbeleid.

Analyse en interpretatie
Rode draad door alle bijeenkomsten is de analyse en interpretatie van de beschikbare cijfers/data van de eigen school. De examencijfers, periodecijfers, rapportcijfers zullen met verschillende invalshoeken (sector/jaar/klas/docent) en met verschillende mogelijkheden voor 'benchmarking' besproken worden.

Doelen
• U leert verschillende soorten data (cijfers) te interpreteren.
• U maakt een leerarrangement voor uw sectie. (intensief, basis, toparrangement)
• U leert hoe u, in overleg met de vakgroep,  de leerlingresultaten kunt verbeteren en verbeterplannen opstellen.
• U maakt (gebruik van) een lesmodel voor uw school en observeert collega's.
• U onderzoekt het toetsbeleid in de vakgroep en doet verbetervoorstellen.
• U krijgt inzicht in de succesfactoren die leiden tot hogere opbrengsten in de klas en op school.
• U leert de cyclus van opbrengstgericht werken te vertalen in een cyclus van data verzamelen, data interpreteren, verbeterplannen maken, secties aansturen en evalueren.
• U maakt een audit van uw eigen sectie ten aanzien van opbrengstgericht werken.

Alle uitgevoerde opdrachten kunnen in de vakgroepwerkplannen opgenomen worden.

Voor wie
Sectie- en teamleiders
 
Incompany
Deze training wordt als maatwerk of incompany aangeboden.

Meer informatie
Brigitte van Hilst, b.vanhilst@cedgroep.nl

 

Direct contact

Brigitte van Hilst

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599