sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

TeleCoaching

Wilt u tijdens uw les directe feedback op uw professionele performance voor de klas? Dan is TeleCoaching iets voor u. Vooral beginnende docenten ervaren directe feedback als zeer ondersteunend. Ze zien de gevolgen van gegeven feedback direct terug in het leerlinggedrag. Ook docenten die een onderwijskundige vernieuwing willen invoeren en docenten die zich een bepaalde didactische werkvorm eigen willen maken, weten zich gesteund door deze coachende aanpak.

Werkwijze
In de klas van de leerkracht wordt een camera geplaatst en enkele microfoons. In een andere ruimte zit de TeleCoach aan zijn laptop die in verbinding staat met de camera in de klas.
De les wordt – net als bij School Video Interactie Begeleiding (SVIB) – opgenomen op de laptop, via een internetverbinding. Zodoende ziet en hoort de TeleCoach het docentgedrag en het leerlinggedrag. De docent hoort tijdens zijn/haar les in zijn ‘oortje’ de volgens afspraak gemaakte feedbackopmerkingen. Deze zijn voor de docent herkenbaar en bestaan uit zeer korte instructies en of handelingsuggesties.

Bekijk het flimpje:Opbouw van het traject

Het TeleCoachtraject bestaat uit vier fasen:

 • Oriëntatiefase: een gesprek met de directie waarin de werkwijze wordt uitgelegd en de randvoorwaarden besproken
 • Intakefase: twee gesprekken met de docent
 • TeleCoachingsfase: vijf à tien opnamesessies van ongeveer een half uur
 • Evaluatiefase: één gesprek met de docent van ongeveer een uur

Enkele basisprincipes
Enkele basisprincipes van TeleCoaching:

 • De docent wil zich professioneel ontwikkelen en is bereid om zijn/haar handelen bij te stellen op basis van de meest effectieve en meest efficiënte onderwijskundige principes.
 • De TeleCoach gaat een vertrouwelijk begeleidingstraject aan met de docent.
 • Verantwoording aan het management wordt in principe afgelegd door de gecoachte docent.

Kosten
De kosten van het TeleCoachingtraject worden in overleg bepaald en zijn onder meer afhankelijk van het aantal TeleCoachingsessies.

Informatie
Mar Noordegraaf, m.noordegraaf@cedgroep.nl.

Direct contact

Mar Noordegraaf  
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599