sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedrag & zorg

Het onderwijs verandert met de invoering van passend onderwijs. Passend onderwijs gaat over goed onderwijs voor elke leerling. Onderwijs dat tegemoetkomt aan de talenten en mogelijkheden van uw leerlingen. De centrale vraag bij passend onderwijs is: ‘Hoe speel ik in op onderwijsbehoeften van leerlingen?’ En uitgangspunt is: geen leerling valt tussen wal en schip, of deze nu extra zorg vraagt of juist excelleert. De CED-Groep denkt en werkt graag met u mee aan oplossingen die passen bij uw school. Concrete adviezen en opbrengstgericht werken staan hierbij centraal.

 
 • Gedragsspecialist

  Lesgeven aan pubers en adolescenten: leuk en lastig! Als de lastige kant de overhand krijgt, kan het helpen om meer te weten over gedrag en gedragsbe ...

  Lees meer

 • Zorgcoördinator

  Wilt u de interne leerling ondersteuningsstructuur sterker en transparanter neerzetten? Is er meer duidelijkheid gewenst (intern en/of extern) over ...

  Lees meer

 • Mentorvaardigheden

  Wilt u als mentor u graag zekerder en professioneler staande houden in de complexe taak als mentor van een VO school? Wilt u als leidinggevende graag ...

  Lees meer

 • Gedrag op de kaart

  Ervaart u of ervaren uw collega’s wel eens handelingsverlegenheid wanneer er sprake is van afwijkend of grensoverschrijdend gedrag? Is het las ...

  Lees meer

 • In gesprek met de leerling

  Loopbaangesprekken zijn gesprekken die vragen om specifieke gesprekstechnieken. Het gaat dan om gesprekken met leerlingen over wat hen bezighoudt, wa ...

  Lees meer

 • Doordacht Passend Lesmodel

  Met het Doordacht Passend Lesmodel geeft u gericht aandacht aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De zorg op school neemt daardoor toe. U h ...

  Lees meer

 • Aan de slag met excellentie

  In de training Aan de slag met excellentie leert u de talenten van uw leerlingen aan te spreken. Hierdoor ontwikkelen uw leerlingen meer ze ...

  Lees meer

Direct contact

Brigitte van Hilst

Cursusaanbod 2019-2020

Vo
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599