sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Differentiëren doe je zo!

Hoe zorgt u er als docent voor dat u alle leerlingen bereikt, zonder dat u elke leerling afzonderlijk steeds weer uitleg moet geven? Hoe helpt u leerlingen die niet verder kunnen met hun werk en wachten op uw uitleg, effectief verder zonder dat u aan het eind van de dag uitgeput thuiskomt en het gevoel hebt toch niet alle leerlingen goed te hebben geholpen? De cursus Differentiëren doe je zo! geeft u handvatten om te differentiëren én hogere opbrengsten te halen. Door onderwijs op maat te bieden, profiteren zowel de sterke als de zwakke leerlingen van uw lessen.

Onderwijsarrangementen
In deze cursus leert u – op basis van lvs-uitslagen en andere data – onderwijsarrangementen te ontwikkelen voor uw leerlingen, waarbij we uitgaan van een basisarrangement voor de grote groep leerlingen, een intensief arrangement voor de (zeer) zwakke leerlingen en een talentarrangement voor de heel goede leerlingen. In deze arrangementen beschrijft u de doelen die u nastreeft, de ondersteuning die u biedt, de activerende werkvormen die u inzet om zo veel mogelijk leerlingen bij de les te betrekken en de manier waarop u de voortgang in kaart brengt, waar mogelijk gebruikmakend van ict-middelen. Dit alles met als doel om de hele klas de minimumdoelen te laten halen en de talentvolle leerlingen uit te dagen.
In de cursus maakt u een opzet voor een instructiemodel waarin u differentieert op ten minste twee niveaus, waarbij ook het werken met drie niveaugroepen aan bod komt.

Doelen
Na het volgen van deze cursus kunt u de beschikbare data van een klas analyseren en conclusies trekken ten aanzien van de leerbehoeftes; vanuit deze analyse ambitieuze en haalbare doelen stellen voor de leerlingen; op basis van de gestelde doelen een gedifferentieerd onderwijsarrangement ontwerpen; dit plan omzetten in een concreet lesprogramma; op grond van harde en zachte data de resultaten evalueren en het programma zo nodig bijstellen, al dan niet voorzien van nieuwe leerdoelen.

Incompany, maar ook op individuele basis
U kunt deze cursus op individuele basis volgen, maar wij verzorgen de cursus ook op locatie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl


Direct contact

Karin Snoodijk

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599