sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Feedback geven doe je zo!

In een professionele cultuur leert u van elkaar door elkaar feedback te geven. Maar hoe is dat in de klas? Weten de leerlingen hoe u feedback geeft en wat ze daarmee moeten doen? Zijn ze gewend om te leren van feedback? Kunnen ze omgaan met de feedback die ze elkaar geven?

Sleutel tot leren
Feedback is de sleutel tot leren; het is niet weg te denken uit de dagelijkse les. Het geeft ons de informatie waarmee we reflecteren op onszelf en op wat we doen. Het helpt bij het verduidelijken van wat een goede prestatie is. Feedback geeft informatie over waar en waarom leerlingen fouten hebben gemaakt én geeft informatie waarmee leerlingen zich kunnen verbeteren.In de cursus Feedback geven doe je zo! krijgt u handvatten over hoe u feedback een vaste plek in uw onderwijs kunt geven. Het gaat hierbij om feedback geven en ontvangen, tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraar.

Onderwerpen
In de cursus komen onderwerpen aan bod als: Wat is (goede) feedback;  Wat zijn relevante gesprekstechnieken; Wat werkt in de klas met betrekking tot feedback; Het inzetten van peerfeedback; Fixed and growth mindset.

In company, maar ook op individuele basis
U kunt deze cursus op individuele basis volgen, maar wij verzorgen de cursus ook op locatie. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Maarten Jiskoot, m.jiskoot@cedgroep.nl .

Direct contact

Maarten Jiskoot

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599