sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

SVIB

De taak van een SVIB-begeleider binnen een school is: 'De docent inzicht geven in de manier waarop hij/zij vorm en inhoud geeft aan het onderwijs aan kinderen die allemaal die basisbehoeften verwezenlijkt willen zien'.

De professionele docent zal intuïtief een positieve relatie willen opbouwen met de groep waar hij/zij verantwoordelijk voor is. De docent wil dit zo goed mogelijk doen op basis van pedagogische en didactische uitgangspunten. Maar soms sluipen er onbewust minder prettige gedragsaspecten in de wisselwerking tussen docent en leerling(en). Dan zien wij gedrag dat niet zo eenvoudig is te verklaren en de docent kan in handelingsverlegenheid komen.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een probaat middel om het docentgedrag zichtbaar en bespreekbaar te maken. SVIB is een krachtige en coachende werkwijze om de docent zowel de interactie met de leerlingen als aspecten van didactiek en klassenmanagement meer bewust te maken en daarin voor de leerlingen meer ondersteunend te worden.

In deze basistraining SVIB staan we dan ook stil bij de principes van de interactie, didactiek en klassenmanagement. Maar daarbij is de kans van slagen van een SVIB begeleidingstraject alleen succesvol als de begeleidervaardigheden ook optimaal gehanteerd worden. In deze training leren de deelnemers dan ook gebruik te maken van het beeldmateriaal en het daaruit voortvloeiende begeleidersgesprek.

Meer informatie
Neem contact op met Albert de Bruijn, a.debruijn@cedgroep.nl

Direct contact

Albert de Bruijn

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599