sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Toekomstbouwers: eigenaarschap in vaardigheidsontwikkeling

Voor wie geef ik eigenlijk les?’ en: ‘Mijn leerlingen zijn niet  gemotiveerd en betrokken’. ‘Wat is het nut van deze les? Het is saai en niet interessant’.

Kreten die u misschien bij u op school ook wel eens hoort. De ene keer vanuit de docent, de andere  keer uit de mond van een leerling. Dit speelt niet alleen bij u op school. Uit recente  internationale studies komt naar voren dat Nederlandse leerlingen steeds minder gemotiveerd zijn om  te leren.

Hoe kan dat anders?
Ja, hoe krijgen we leerlingen weer meer gemotiveerd en betrokken? Het antwoord op deze vraag: door  leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen leidt tot hogere leerresultaten (Duckworth, 2009)! Dit kan bovendien bijdragen aan een  positiever zelfbeeld.

Dat gaat niet vanzelf
Leerlingen worden niet vanzelf eigenaar van hun eigen leerproces. Om zo ver te komen moet de school actief met hen aan de slag. Dit roept vragen op als:
•     Hoe ga ik concreet aan het werk in de klas om leerlingen eigenaar over hun eigen leerproces laten worden?
•     Hoe pak ik het aan om leerlingen meer ruimte te geven voor toekomst- gerichte competenties en hoe kom ik hierbij tot een vakoverstijgende aanpak?
•     Wat zijn eigenlijk 21e-eeuwse vaardigheden? Wat hebben we daarvoor van onze leerlingen nodig? Hoe bereiden we hen voor?
•     Met welke vaardigheden willen we dat onze leerlingen de school verlaten en welke concrete aanpak is daarvoor nodig?
•     Hoe kan ik de ontwikkeling van competenties volgen en betrekken bij de determinering?
•     Op welke wijze geef ik het beste invulling aan mijn veranderende rol als docent?
•     Ben ik zelf een goed rolmodel voor onze leerlingen?
•     Wat is zelfsturend leren eigenlijk?

Aan de slag met eigenaarschap
De aanpak Toekomstbouwers ondersteunt leerlingen en docenten bij het eigen maken van vaardigheden  die nu en in de toekomst nodig zijn. Wij staan u hierbij graag ter zijde. Tijdens een intake  bespreken we wat uw behoeften en wensen zijn. Daarbij brengen we in kaart wat uw school al doet op  dit gebied. In afstemming met u stellen we daarna een traject samen uit een aantal modules.*

Voor wie?
Toekomstbouwers – Eigenaarschap in vaardigheidsontwikkeling richt zich op schoolleiders,  teamleiders en docenten die vorm en inhoud willen geven aan eigenaarschap binnen de 21e-eeuwse  vaardigheden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Toekomstbouwers of een vrijblijvend gesprek hierover? Neem dan contact op  met Maarten Jiskoot, m.jiskoot@cedgroep.nl.

Artikelen
Download het artikel 'Leesmotivatie. Aan'. Uit: Van Twaalf tot Achttien, november 2018.

* Flyer
Download de flyer Toekomstbouwers (met daarin het traject schematisch weergegeven).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

Maarten Jiskoot

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599