sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Interne analyse

Sturen we goed aan op onderwijskwaliteit? Zetten we in op de juiste thema’s? Trekken we de juiste conclusies uit beschikbare onderwijsdata? Welk verband kunnen we leggen tussen onderwijsdata en de wijze waarop er onderwijs gegeven wordt?

De CED-Groep heeft het afgelopen jaar meerdere VO-scholen ondersteund door het uitvoeren van een interne analyse. De analyse bestaat uit een objectieve cijfermatige opbrengstenanalyse, lesbezoeken met de teamleiders en feedback op de kwaliteitszorg; scholing en ontwikkeling binnen de organisatie.

Na de analyse:
-  heeft u een goed beeld van de sterktes en zwaktes ten aanzien van de aansturing op onderwijskwaliteit. 
- is er een duidelijke koppeling gemaakt tussen de onderwijsresultaten en het didactisch handelen in de lessen.
- weet u welke onderwijskundige thema’s prioriteit moeten krijgen in de verdere kwaliteitsontwikkeling van de school.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Maarten Jiskoot, m.jiskoot@cedgroep.nl.

 

Direct contact

Maarten Jiskoot

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599