sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leidinggeven aan de vaksectie

Voor wie is de cursus bedoeld?
Sectievoorzitters vo

Waar gaat de cursus over?
Als sectievoorzitter wil je een effectieve vaksectie die goede resultaten haalt. In deze cursus leert u hoe u uw sectie kunt verbeteren op diverse onderwijskundige thema’s, (opbrengsten, leerlijnen, toetsbeleid, differentiëren). U krijgt helder wat uw rol als sectievoorzitter is en hoe u de schakel tussen de schoolleiding en de sectie bent. U leert hoe u de opbrengsten van de sectie in kaart brengt en hoe u hier op kunt sturen. U krijgt richtlijnen voor het schrijven van een vakwerkplan en aan het eind van de cursus is uw vakwerkplan op onderdelen geactualiseerd en verbeterd. U leert hoe u de taken in uw sectie kunt verdelen en welke steun ervaren en minder ervaren sectieleden nodig hebben. U leert hoe u kunt omgaan met weerstand en conflictsituaties in de sectie. U maakt een ontwikkelagenda voor de sectie en zet deze in een jaarplanning.

Cursusinhoud
•  Vakwerkplan: Een schrijfwijzer voor een vakwerkplan
• Resultaten: Analyse van resultaten uit diverse systemen (MMP of Cum Laude, Leerlingvolgsystemen)
• Jaarplan: Formuleren van ontwikkelpunten voor de sectie in deze in een jaarplan opnemen.
• Leerlijnen en onderwijsarrangement:  Vanuit leerlijnen opstellen van BIT arrangement voor zwakke, gemiddelde en topleerlingen in uw vak om het differentiëren vorm te geven
• Toetsbeleid: Analyse van het toetsbeleid in de vakgroep en verbetervoorstellen doen
• Vaksectie in beeld: Situationeel leiding geven aan je team, verdeling van taken. Weerstand in de sectie duiden
• Rol: Je rol als sectievoorzitter in relatie tot de schoolleiding

Na afloop van de cursus
• Heeft u een  analyse van de opbrengsten van uw sectie in kaart gebracht
• Beschikt u over een geactualiseerd vakwerkplan
• Heeft u een quick scan van het toetsbeleid in de sectie gemaakt
• Heeft u een  voorbeeld van een BIT- onderwijsarrangement (Basis, Intensief, Top arrangement voor leerlingen) gemaakt

Tijd
Vijf bijeenkomsten van 2,5 uur

Inhoudelijke informatie
Brigitte van Hilst, b.vanhilst@cedgroep.nl

 

Direct contact

Brigitte van Hilst

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599